Czy dochód uzyskiwany przez okręgową izbę lekarską z działalności gospodarczej może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 PDOPrU1

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 28.1.2015 r., IBPBI/2/423-1340/14/SD

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248