Czy blokada rachunku bankowego w ramach regulacji o STIR, a przede wszystkim konsekwencje gospodarcze i prawne związane ze stosowaniem tej instytucji naruszają zasadę proporcjonalności?

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179