Brak obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji realizowanych w 2018 r. przez podmiot, który zastosuje przepisy dotyczące cen transferowych obowiązujące od 1.1.2019 r., w przypadku gdy wobec tego samego podmiotu taki obowiązek p

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.2.2019 r., 0111-KDIB1-2.4010.545.2018.2.AW

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2020
Liczba tekstów: 3026