Brak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 380 zł w odniesieniu do wartości kuponów kulturalno-rekreacyjnych zapewnianych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Brak możliwości zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości 380 zł w odniesieniu do wartości kuponów kulturalno-rekreacyjnych zapewnianych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2946