Analiza zasad współdziałania pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a podatnikami w świetle znowelizowanych przepisów Ordynacji podatkowej

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179