Amortyzacja wyremontowanego środka trwałego

Wyrok WSA w Szczecinie z 15.9.2016 r., I SA/Sz 777/16

A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248