Alokacja kosztów pośrednich do przychodów z zysków kapitałowych i przychodów z innych źródeł w podatku dochodowym od osób prawnych. Uwagi na tle orzeczenia NSA z 20.7.2021 r., II FSK 2627/20

Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk
Autorka jest profesorem nauk prawnych, pracownikiem Katedry Prawa Finansowego na WPiA UW
DOI: 10.32027/MOPOD.22.2.4
A A A
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248