Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Zmiany w przepisach / Changes in regulations

ZMIANY W PRAWIE – maj 2016

Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów |...

ZMIANY W PRAWIE – KWIECIEŃ 2016

Unijny Kodeks Celny obowiązujący od 1.5.2016 r. | Przepisy wykonawcze – podatek dochodowy od osób fizycznych | Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

ZMIANY W PRAWIE

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych | Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500+” | Nowe wzory...

ZMIANY W PRAWIE – LUTY 2016 r.

Ulga B+R | Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych sprzedaży żywności przetworzonej we własnym gospodarstwie | Nowe wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji składanej w postaci...

PODATKI: ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2015 r.

Ograniczenie wstecznego korygowania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu w podatku CIT | Likwidacja obowiązkowej korekty kosztów uzyskania przychodów | Ulga na złe długi – postępowanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2021
Liczba tekstów: 3155