Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Zmiany w przepisach / Changes in regulations

ZMIANY W PRAWIE – czerwiec 2017

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10.5.2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych | Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie...

ZMIANY W PRAWIE – maj 2017

Ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym | Ustawa z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami | Projekt ustawy wprowadzającej zmiany do ustawy o podatku...

ZMIANY W PRAWIE – LUTY 2016

Projekt ustawy z 14.2.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych | Zmiana ustawy Kodeks karny w zakresie podrobionych faktur |...

ZMIANY W PRAWIE – STYCZEŃ 2016

Ustawa z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców | Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym wprowadzone ustawą z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od...

ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2016

Ustawa z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw | Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych | Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226