Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / WSA

Odliczenie ulgi B+R przez podmiot działający w SSE

Odliczeniu w uldze badawczo-rozwojowej podlegają koszty kwalifikowane nieuwzględnione w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179