Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną

Podatnik, który nabywa środki trwałe i przekazuje je nieodpłatnie innemu podmiotowi, w celu wytwarzania przez niego towarów wykorzystywanych następnie przez tego podatnika przy wykonywaniu czynności...

Nadpłata a zwrot VAT

Instytucja stwierdzenia nadpłaty, o której mowa w art. 79 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej oraz instytucja zwrotu podatku VAT na podstawie art. 21 VATU, stanowią dwie różne podstawy prawa, które w żaden...

Zwrot VAT od towarów lub usług będących darowizną

NSA podkreślił, że skoro istota ogólnego podatku obrotowego, a taki charakter ma podatek VAT, tkwi w mechanizmie “opodatkowanie-odliczenie”, to wyłączenie tej zasady w odniesieniu do importu towarów...

Ogłoszenie upadłości a ściąganie podatków

Po ogłoszeniu upadłości nie można przymusowo ściągać podatków należnych w związku z działalnością prowadzoną przez syndyka masy upadłości. Są one uiszczane z masy upadłości, czyli z kwot uzyskanych z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248