Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Nieodpłatne świadczenie

Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 PDOPrU jest zarówno przeznaczenie zysku lub części zysku na określone fundusze w drodze uchwały zgromadzenia wspólników podjętej na...

Świadczenie na rzecz udziałowca

Kwota świadczeń dokonanych przez spółkę z o.o. na rzecz jej udziałowców, niebędących pracownikami tej spółki, z tytułu korzystania przez spółkę z prywatnych samochodów udziałowców stanowi dla spółki...

Decyzja organu celnego

Urząd skarbowy nie może zmienić decyzji organu celnego przypisującej towarowi z zagranicy konkretny kod taryfy celnej. Tak więc urząd skarbowy jest związany decyzją organów celnych w zakresie kodu...

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego zostaje przerwany przez samo doręczenie tytułu wykonawczego, które stanowi czynność egzekucyjną w rozumieniu art. 32 ustawy o postępowaniu...

Przeniesienie odliczenia

W przypadku, gdy podatnik zbyt wcześnie odliczył VAT wynikający z faktury zakupu, to urząd skarbowy przysługujące podatnikowi odliczenie powinien przenieść na kolejne miesiące rozliczeniowe. Kwota do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248