Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Pożyczki od udziałowca

Odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców muszą być zbliżone do odsetek bankowych i tylko takie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym - orzekł NSA.

Sponsoring a reklama

W przypadku gdy umowa zawarta pomiędzy radiem a firmą, której nazwa czy towary mają być prezentowane w audycji, jest odpłatna, to w grę wchodzi reklama i należy ją opodatkować 22% stawką VAT.

Sprzedaż licencji a VAT

Podatnik może skorzystać z odliczenia tylko w sytuacjach przewidzianych w ustawie, a w niej nie ma mowy o czynnościach pozostających poza obszarem zainteresowań ustawy. O odliczeniu VAT od zakupów...

Infrastruktura towarzysząca a VAT

Kwestie związane z opodatkowaniem przekazania infrastruktury towarzyszącej budownictwu np. zakładowi energetycznemu nie są regulowane przez przepisy o VAT. W zakresie tym istnieje spór ...

Sprzedaż samochodów przez zakład ubezpieczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do września 2000 r. od sprzedaży przez ubezpieczyciela odzyskanych aut należało płacić VAT. Dopiero od 25.9.2000 r. rozszerzono pojęcie działalności...

Nagroda czy rabat?

Nagroda to wyróżnienie materialne lub moralne, którego zasady wynikają z regulaminu konkursu. Zakup samochodu za niższą cenę za wygraną w konkursie jest zatem nagrodą, a nie rabatem. Należy od niej...

VAT od usług marketingowych

Od usług marketingowych podatek VAT można odliczyć tylko wtedy, gdy usługi te są kosztami uzyskania przychodu Odliczenie VAT wiąże się bowiem ściśle z możliwością zaliczenia wydatków do kosztów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248