Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Sprzedaż udziałów a opłata skarbowa

W celu ustalenia, czy sprzedaż udziału w spółce z o.o. podlega opłacie skarbowej, istotne znaczenie ma fakt, czy podatnik nabył udziały w celu sprawowania uprawnień właścicielskich, czy upatruje...

Ważność umowy o pracę

Aby zakwestionować wydatek na wynagrodzenie prezesa zarządu spółki jako koszt uzyskania przychodu należy uprzednio podważyć ważność umowy o pracę - orzekł NSA.

Laser - obrabiarka czy urządzenie

Laser podłączony do komputera, który ma własną pamięć, jest obrabiarką, a nie urządzeniem elektronicznym. W związku z tym przy jego imporcie należy stosować 9% cło - orzekł NSA.

Uczelnie wyższe - wynajem nieruchomości

Uczelnie wyższe, które oddawały nieruchomości w najem na działalność gospodarczą nie miały obowiązku płacenia w związku z tym podatku od nieruchomości - orzekł NSA.

Zgłoszenie kas fiskalnych

Podatnik kupujący kolejne kasy fiskalne w celu montowania ich w nowych punktach sprzedaży, nie ma obowiązku zawiadamiać o tym urzędu skarbowego - orzekł NSA.

Cło od przesyłki powyżej 6 tys. euro

Nawet niewielkie przekroczenie kwoty 6 tys. euro pozbawia importera prawa do korzystania z zerowej stawki celnej, mimo że sprowadza on towary z Unii Europejskiej.

Zasady zwrotu VAT

W ocenie NSA zwrot jest zasadniczym elementem konstrukcji VAT. Zatem do deklaracji VAT z wykazanym podatkiem do zwrotu, złożonych nawet w 2001 r. po wprowadzeniu przepisów ograniczających zwrot...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248