Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Opłata manipulacyjna dodatkowa

Importer, który zadeklarował inną ilość towaru w poszczególnych kartonach danej partii towaru niż faktycznie przywiózł, ale te nadwyżki i niedobory się kompensowały, nie powinien być obciążony opłatą...

Budowa lokali mieszkalnych na wynajem

W przypadku budowy stanowiącego współwłasność budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem co najmniej pięciu lokali mieszkalnych na wynajem, każdy ze współwłaścicieli uczestniczących w...

Import towaru - moment odliczenia VAT

Odbiór dokumentu celnego (SAD) przez agenta celnego nie oznacza otrzymania dokumentu celnego w rozumieniu art. 19 ust. 3 VATU, który stanowi m.in., że odliczenie VAT importowego może nastąpić nie...

Rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Jeżeli podatnik złożył wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty, to ma prawo do merytorycznego rozpatrzenia tego wniosku także wtedy, gdy w terminie późniejszym wykaże nadwyżkę VAT-u...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248