Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Hurtowy handel alkoholem

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. d) ustawy o opłacie skarbowej z 1989 r. opłacie skarbowej podlegają zezwolenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Z art. 5 tej ustawy wynika natomiast, że obowiązek...

Niewłaściwa kwota na fakturze od kontrahenta

W sytuacji, gdy podatnik nie zgadza się z kwotami określonymi w otrzymanych od kontrahentów fakturach nie powinien im tych faktur odsyłać. Podatnik powinien odliczyć podatek naliczony wynikający z...

Dowody na wykonanie usługi

W prawie podatkowym nie można stosować art. 6 Kodeksu cywilnego. Jednak doktryna i orzecznictwo wypracowało stanowisko, zgodnie z którym w sytuacji, gdy podatnik z jakiegoś faktu, zdarzenia wynosi...

Definicja know-how

Know-how jest to zespół informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we właściwej formie. Termin „poufny” oznacza, że przedmiot umowy nie jest powszechnie dostępny i znany. Termin „istotny”...

Wykładnia prawa podatkowego

W art. 37 ust. 1 pkt 4 PDOPrU (w brzmieniu obowiązującym w 1995 r.) mowa jest o „akcjach dopuszczonych do obrotu publicznego, nabytych na giełdzie papierów wartościowych”. Użycie w niniejszym...

Składka członkowska za usługi radia i telewizji

Jeżeli Stowarzyszenie pobiera od swoich członków opłatę, która - co do istoty - nie odbiega od opłaty za korzystanie z usług oferowanych przez Stowarzyszenie jego członkom, to tego rodzaju opłaty nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248