Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Obowiązki organu odwoławczego a decyzja kasacyjna

Organ odwoławczy ma obowiązek zastosować w postępowaniu art. 200 § 1 OrdPU. Jednak nie każde naruszenie tego przepisu przez ten organ będzie skutkowało uchyleniem decyzji przez NSA. W sytuacji, gdy...

Wystawienie faktury a obowiązek podatkowy

Wystawienie faktury przed powstaniem obowiązku podatkowego w podatku VAT nie pozbawia usługobiorcy prawa do odliczenia podatku naliczonego, o ile spełnione są warunki przewidziane w art. 19 ust. 3a...

Środki zwrotnej pomocy zagranicznej

Wejście w życie przepisów mniej korzystnych nie musi oznaczać działania prawa wstecz, nawet jeżeli w wyniku nowelizacji sytuacja prawna podatnika w całości ulegnie pogorszeniu. Reguły demokratycznego...

Dochód z likwidacji funduszu inwestycyjnego

Dochód z tytułu likwidacji funduszu inwestycyjnego specjalistycznego otwartego terminowego jest opodatkowany na zasadach ogólnych, a nie jako dochód z tytułu udziału w zysku osoby prawnej. Taki...

Zwrot nadwyżki podatku a zmiana przepisów

Do zwrotu podatku na rachunek podatnika za grudzień 2000 r. należy stosować art. 21 ust. 4 VATU w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2000 r., a nie w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia deklaracji,...

Decyzje wydawane przez inspektorów UKS

Sytuacja, w której kontrola skarbowa przeprowadzana jest przez inspektora zatrudnionego w ośrodku zamiejscowym urzędu kontroli skarbowej jest uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w art. 11 ust. 2...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248