Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Przychody i koszty ubezpieczyciela

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 3 PDOPrU, do przychodów zaliczyć można tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika. Nie jest poprawne podejście Izby...

Zasada nieszkodzenia - zakres i tryb stosowania

W stanie prawnym obowiązującym przed 1.1.2003 r. nie można na gruncie art. 14 OrdPU oceniać skutków zastosowania się do wadliwej interpretacji innej niż urzędowa. W tym artykule nie było przepisu...

Umowy pożyczki zawarte za granicą

Umowa pożyczki zawarta za granicą, przedmiotem której są pieniądze fizycznie położone na terytorium Polski, podlega opłacie skarbowej - orzekł NSA.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248