Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Sposób uiszczania opłaty sądowej po 1.1.2004 r.

Zgodnie z art. 219 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, opłatę sądową w postępowaniu sądowo-administracyjnym należy uiścić gotówką w kasie lub przelewem na rachunek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248