Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Ulga budowlana a dokumentowanie poniesionych wydatków

Przepisy dotyczące ulg podatkowych powinny być interpretowane w sposób ścisły. Twierdzenie, że grunt, na którym stoją budynki może być traktowany tak samo jak „grunt pod budowę budynku mieszkalnego”,...

Zatrzymana dywidenda w spółce akcyjnej

Jeżeli zgromadzenie akcjonariuszy spółki akcyjnej określiło dzień wypłaty dywidendy, to przed tym dniem dywidenda nie była należna. Dlatego nie można twierdzić, że zatrzymanie dywidendy w okresie...

Przepis jasny - dodatkowa wykładnia niewskazana

Przepis art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248