Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

VAT do odliczenia nie może być kosztem

Zgodnie z jednolitym orzecznictwem sądów administracyjnych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć naliczony podatek VAT tylko wtedy, gdy podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia tego...

Darowizny na rzecz kościelnych osób prawnych

W przypadku dokonania w latach 1995-2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych, darowizna taka - stosownie do art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248