Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Przekazanie majątku w ramach likwidacji spółki

Przekazanie majątku jedynemu wspólnikowi dokonane w ramach likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie skutkowało uzyskaniem przez nią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem...

Darmowy remont jest darowizną wyłączoną z KUP

Skoro zgodnie z art. 888 § 1 KC cel, motyw, pobudka świadczenia darczyńcy na rzecz obdarowanego nie mają znaczenia dla oceny umowy jako darowizny, a art. 16 ust. 1 pkt 14 PDOPrU wyłącza z kosztów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2023
Liczba tekstów: 3248