Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature / NSA

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy należy uznać za czynność niepodlegającą VAT. Nieprawidłowe jest kwalifikowanie należności z tytułu odszkodowania jako wynagrodzenia za świadczenie usług w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2023
Liczba tekstów: 3237