Monitor Podatkowy / Aktualności / News / Najnowsze orzecznictwo / The newest judicature

Obowiązki związane z MDR a tajemnica zawodowa

Orzeczenie dotyczyło kwestii zgodności przepisów regulujących obowiązek zgłaszania schematów podatkowych (mandatory dis­closure act – MDR) zawartych m.in. w Dyrektywie Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w...

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy należy uznać za czynność niepodlegającą VAT. Nieprawidłowe jest kwalifikowanie należności z tytułu odszkodowania jako wynagrodzenia za świadczenie usług w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2023
Liczba tekstów: 3226