Monitor Podatkowy / Aktualności / News

Podatek VAT – ulga na złe długi

W omawianym orzeczeniu Trybunał rozpatrywał kwestię zgodności polskich regulacji dotyczących tzw. ulgi na złe długi i wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę warunków w kontekście przepisów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179