Monitor Podatkowy / Aktualności / News

Wynik kontroli dotyczący wysokości straty

Wynik kontroli skarbowej określający wysokość straty za rok podatkowy, w którym przeprowadzono kontrolę stanowi decyzję podatkową i podlega zaskarżeniu do NSA.

Przychód ze źródeł nieujawnionych

Przychód ze źródła, które nie zostało przez podatnika wykazane w deklaracji podatkowej nie jest tożsamy z przychodem ze źródeł nieujawnionych.

Warunki odliczania renty od dochodu

Umowa renty bez wynagrodzenia, która nie została zawarta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego nie może być uznana za rentę wymienioną w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku...

Zwrot podatku

Podatnik, który złożył deklarację VAT w styczniu 2001 r. za grudzień 2000 r. wykazując zwrot podatku naliczonego z tytułu sprzedaży towarów opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 22% może...

Wczasy pracownicze a zwolnienie z VAT

Przekazanie pracownikom wczasów czy kolonii sfinansowanych z funduszu świadczeń socjalnych świadczonych przez obce firmy nie podlega VAT. Nie trzeba ujmować tych świadczeń w rozliczeniach podatkowych,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 3179