Zwolnienie od VAT dla transakcji zwolnionych od cła pod rządami ustawy o VAT z 1993 r.

A A A
 

1. W stanie prawnym z 2001 r. obowiązywało zwolnienie od VAT dotyczące importu niektórych towarów objętych zwolnieniem celnym.

 

2. Przy imporcie tych towarów podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia od VAT także wtedy, gdy nie skorzystał z przysługującego mu zwolnienia celnego.

 

3. Co więcej, zwolnienie od VAT mogło być zasto­sowane nawet wtedy, gdy podatnik nie skorzystał ze zwolnienia celnego, a następnie upłynął termin przedawnienia zobowiązania celnego objętego zwolnieniem.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 13.6.2007 r. (III SA/Wa 365/07)

 

 

Spółka dokonała w 2001 r. importu uszczelniaczy, farb i żywic do samolotów. Złożyła stosowną deklarację celną i wykazała VAT od importowanych towarów w wysokości 7%. W 2006 r. zostało wszczęte postępowania po­datkowe. Organ podatkowy zakwestionował wysokość wykazanego przez spółkę podatku i wydał decyzję, w której określił VAT według stawki 22%.

 

Spółka odwołała się od decyzji organu I instancji. Przygotowując to odwołanie, doszła do wniosku, że w sprawie nie znajdowała zastosowania żadna z powyższych stawek. Według spółki zastosować należało art. 7 ust. 1 pkt 4 VATU z 1993 r. w związku z art. 190 § 1 pkt 38 Kodeksu celnego. W świetle art. 190 § 1 pkt 38 Kodeksu celnego przywóz z zagranicy części zamiennych do samolotów i wyposażenia pokładowego był zwolniony od cła. Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 1 pkt 4 VATU z 1993 r. import towarów zwolnionych od cła był zwolniony od VAT. W rezultacie spółka uznała, że jest uprawniona do zastosowania zwolnienia od VAT.

 

Organ odwoławczy nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Uznał bowiem, że zastosowanie zwolnienia od VAT byłoby możliwe w sytuacji, w której spółka faktycznie zastosowałaby zwolnienie od cła. Innymi słowy, organ stwierdził, że nawet gdy spółce przysługiwało zwolnienie, ale Spółka go nie zastosowała, to nie mogła skorzystać ze zwolnienia od VAT. Dodatkowo organ zauważył, że należności celne z tytułu przywozu części do samolotów przedawniły się, zatem spółka nie może już zastosować zwolnienia od cła. W rezultacie, skorzystanie ze zwolnienie od VAT również nie jest już możliwe.

 

Spółka nie zgodziła się z argumentacją organu odwoławczego i złożyła skargę do WSA w Warszawie.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchy­lił decyzję organów podat­kowych.

 

Sąd uznał, że regulacje prawne obowiązujące w 2001 r. nie dawały organom prawnym podstaw do postawienia tezy, wedle której tylko faktyczne skorzystanie ze zwolnienia od cła dawałoby prawo do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Sąd podkreślił, że art. 7 mógł być bezpośrednio zastosowany przez organy podatkowe, po ustaleniu, że zwolnienie przysługiwało spółce.

 

Jednocześnie sąd zauważył, że sytuacja spółki przedstawiałaby się inaczej, gdyby dotyczyła stanu prawnego obowiązującego od 1.1.2002 r. Artykuł 1901 § 2 Kodeksu cel­nego w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2002 r. stanowił, że zwolnienia od cła przewidziane w dziale „Zwolnienia” stosuje się jedynie na wniosek zgłaszającego przedstawiony organom celnym najpóźniej w chwili składania zgłoszenia celnego. Oznacza to, że jeśli w chwili złożenia zgłoszenia celnego podatnik nie skorzystał ze zwolnienia, które mu przysługiwało, późniejsze zastosowanie zwolnienia nie było już możliwe. W tej sytuacji podatnik nie mógłby też skorzystać ze zwolnienia od VAT.


Opracowanie: Piotr Kaim, Amelia Górniak, Magdalena Śmigrocka
autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zwolnienie od VAT dla transakcji zwolnionych od cła pod rządami ustawy o VAT z 1993 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny