ZMIANY W PRAWIE – wrzesień 2020

A A A


Rozporządzenie Ministra Finansów z 17.9.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych

Z uwagi na trudną sytuację finansową podmiotów prowadzących działalność na rynku kapitałowym, zidentyfikowaną przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, będącą następstwem obowiązującego od marca br. na obszarze całego kraju stanu epidemii, terminowe uiszczenie opłaty rocznej na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym może być znacznie utrudnione. Ze względu na powyższe konieczne było przedłużenie terminu określonego w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 17.12.2019 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2486) do 30 listopada br., poprzez zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z 7.4.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawo­zdawczych i informacyjnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 i 1243).

 

Rozporządzenie weszło w życie 18.9.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1606


Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.8.2020 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi

W związku ze zmianą art. 3 ust. 11 ustawy z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 859) nastąpi uchylenie bezpośrednie rozporządzenia Ministra Finansów z 20.7.2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 1427 oraz z 2019 r. poz. 1585 i 2543).

Niezbędne stało się zatem wydanie nowego rozporządzenia, które co do zasady powiela dotychczasową regulację. Dodatkowo z uwagi na zauważone nadużycia wynikające z braku możliwości rozróżnienia metanolu syntetycznego i niesyntetycznego wprowadzono objęcie metanolu syntetycznego systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Rozporządzenie ma na celu wykonanie upoważnienia ustawowego w związku z jego zmianą, a brzmienie wprowadzonych przepisów stanowi powtórzenie poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Finansów z 20.7.2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. poz. 1427 oraz z 2019 r. poz. 1585 i 2543), uzupełnionego o metanol (­alkohol metolowy), będący pochodzenia syntetycznego, (CN ex 2905 11 00), jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.9.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1477
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – wrzesień 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny