ZMIANY W PRAWIE – styczeń 2020

A A A

Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przepisy ustawy wprowadzają zmiany do ustawy z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym, wprowadzając obniżoną o 50% stawkę tego podatku dla pojazdów hybrydowych. Rozwiązanie to jest spójne z obowiązującym i utrzymanym w mocy całkowitym zwolnieniem z podatku dla elektrycznych pojazdów zeroemisyjnych.

Zdaniem projektodawcy zmiana korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania pojazdów niskoemisyjnych i przyczyni się do upowszechnienia i przyspieszenia transformacji rynkowej w kierunku dalszego rozwoju rynku pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi, a w konsekwencji ograniczenia emisji szkodliwych substancji i poprawy jakości powietrza w ­Polsce.

Dz.U. z 2019 r. poz. 2116

Ustawa weszła w życie z 1.1.2020 r.


Ustawa z 21.11.2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Przepisy ustawy wprowadzają zmiany w ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 864 z późn. zm.), których głównym celem jest realizacja działań w obszarze podatków. Ustawa wprowadza indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami, tj. alkohol etylowy, piwo, wino, wyroby winiarskie, wyroby ­pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie.

Ustawa podwyższa stawki akcyzy o 10%. Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i cherry o mocy nieprzekraczającej 5% (wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu) w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1.7.2020 r.

Dz.U. z 2019 r. poz. 2523

Ustawa weszła w życie z 1.1.2020 r.


Ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Przepisy ustawy wprowadzają rozwiązania, które zmierzają do eliminacji „nadużywania swobody zawierania umów na niekorzyść wierzyciela”.

Ustawa wprowadza również zmiany mające na celu ograniczenie potencjalnych nadużyć w korzystaniu z instrumentów przewidzianych w dotychczasowym brzmieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz doprecyzowanie przepisów budzących wątpliwości w praktycznym ich stosowaniu.

Dz.U. z 2019 r. poz. 1649

Ustawa weszła w życie z 1.1.2020 r.
Opracowanie: Anna Matysiak, starszy konsultant w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – styczeń 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny