ZMIANY W PRAWIE – październik 2020

A A A

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.9.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 31.3.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570).

Wprowadzone zmiany mają na celu:

1) wprowadzenie przepisu art. 90 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – zgodnie z którym wydłużeniu ulega termin na zwołanie walnego zgromadzenia spółdzielni do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,

2) wydłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostkom, które posiadają na tyle liczne organy zatwierdzające, że w świetle obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią nie jest aktualnie możliwe zorganizowanie posiedzeń tych organów.


Wprowadzane rozwiązania polegają na odpowiednim wydłużeniu ww. terminów, tak aby zapewnić możliwość zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia spółdzielni w świetle art. 90 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzić możliwość zatwierdzania sprawozdań finansowych przez jednostki o bardzo liczebnych organach zatwierdzających, w terminie umożliwiającym zorganizowanie posiedzeń tych organów.

Rozporządzenie weszło w życie 30.9.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1667


Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.9.2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 99 ust. 14 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106) w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520) oraz ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

Z uwagi na fakt, że rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 2104) utraciło moc, aby uniknąć luki w prawie, wydane zostało rozporządzenie w sprawie deklaracji o podatku od towarów i usług: VAT-8 i VAT-9M – obowiązujących od 1.10.2020 r.

Określenie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień do deklaracji umożliwi podatnikom podatku od towarów i usług wykonanie obowiązku podatkowego.

Rozporządzenie weszło w życie z 1.10.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 1626
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – październik 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny