ZMIANY W PRAWIE – październik 2013 r.

A A A

Nowelizacja Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej

Dnia 30.9.2013 r. opublikowano ustawę z 30.8.2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej wprowadzającą przepisy mające zapewnić skuteczniejszą wymianę informacji podatkowych z organami podatkowymi z innych krajów UE.

Głównym celem nowelizacji było wdrożenie do krajowego porządku prawnego części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Rozszerzony został zakres informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami członkowskimi i sformalizowano procedury wymiany tych informacji, w szczególności poprzez określenie terminów na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na wezwanie do uzupełnienia wniosku, a także wprowadzenie obowiązku potwierdzania otrzymania wniosku i informacji z urzędu oraz obowiązku przesyłania informacji zwrotnej na temat wykorzystania otrzymanego materiału.

Uproszczone zostały zasady wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych oraz rozszerzono możliwości przekazywania informacji z urzędu. Umożliwiono zawieranie porozumień przewidujących przebywanie przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów kontroli podatkowej i w urzędach kontroli skarbowej oraz ich obecność w toku postępowań podatkowych i kontrolnych.

Zmiany weszły w życie: 12.10.2013 r.

Opublikowano: Dz.U. z 2013 r. poz. 1145

Ułatwienia w przekazywaniu żywności na cele charytatywne

Dnia 5.9.2013 r. opublikowano ustawę z 26.7.2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą m.in. ułatwienia w przekazywaniu żywności na cele charytatywne.

Dotychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego (dalej: OPP) z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Nowe rozwiązania umożliwiają objęcie zwolnieniem również innych podatników VAT przekazujących żywność tym organizacjom na cele charytatywne. Warunkiem jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Zwiększenie zakresu zwolnień od podatku VAT w odniesieniu do dostawy produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP, wynika z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 VATU.

Zmiany weszły w życie: 1.10.2013 r.

Opublikowano: Dz.U. z 2013 r. poz. 1027

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – październik 2013 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny