ZMIANY W PRAWIE – Listopad 2017

A A A

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

Rozporządzenie wprowadza niewielkie zmiany, m.in. regulując, iż w przypadku wymiany gazu wynikającej z różnicy pomiędzy alokacjami wykonanymi przez operatora systemu przesyłowego a wskazaniami urządzeń pomiarowych w połączonych systemach gazowych krajów sąsiadujących, zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub wywozu gazu składa się na podstawie salda konta operatorskiego prowadzonego przez operatorów sąsiadujących systemów gazowych.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1806

Rozporządzenie weszło w życie 13.10.2017 r.

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z 18.10.2017 r. w sprawie listy państw uczestniczących objętych obowiązkiem raportowania za rok 2018

Obwieszczenie dotyczy ustawy z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i stanowi ogłoszenie listy państw uczestniczących, objętych obowiązkiem raportowania za 2018 r. na podstawie ww. ustawy.

M.P. z 2017 r. poz. 957

Obwieszczenie obowiązuje od 19.10.2017 r.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług – mechanizm split payment

Nowelizacja ustawy wprowadza mechanizm tzw. podzielonej płatności podatku od towarów i usług (ang. split payment). Mechanizm ten polega na rozdzieleniu płatności za dostarczone towary i/lub świadczone usługi na kwotę netto wpłacaną na „zwykłe” konto dostawcy (lub usługodawcy) oraz kwotę podatku VAT, która przelewana ma być na odrębne „konto VAT”. Z tego odrębnego rachunku dostawca będzie mógł regulować VAT naliczony (tj. wynikający z faktur, które otrzymuje od swoich dostawców); opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego, jak również będzie mógł otrzymywać na to konto zwroty nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego w przyspieszonym terminie.

W projektowanej nowelizacji mechanizm split payment ma mieć charakter dobrowolny, co oznacza, że o jego zastosowaniu decydował będzie nabywca towarów i/lub usług.

Wdrożenie tego rozwiązania ma przeciwdziałać nadużyciom i oszustwom podatkowym, uszczelniając tym samym ­system podatkowy.

Projekt ustawy z 9.11.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw został uchwalony przez Sejm i przekazany Prezydentowi i Marszałkowi Senatu. Planowaną datą wejścia w życie jest 1.4.2018 r. jednakże z uwagi na konieczność dostosowania systemów bankowych do wprowadzonych zmian data ta najprawdopodobniej zostanie przesunięta.

Druk sejmowy nr 1962.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20.7.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Utraciły moc przepisy rozporządzenia, które określały, że wniosek w sprawie zwrotu zapłaconej kwoty akcyzy, w przypadku podmiotów, o których mowa w odpowiednich regulacjach rozporządzenia, był przekazywany odpowiednio Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy lub Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1440

Rozporządzenie utraciło moc 9.11.2017 r.


Opracowanie: Aleksandra Tylenda, doradca podatkowy i starszy konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – Listopad 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny