ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2020

A A A


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 19.11.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 oraz wprowadzonymi ograniczeniami dla niektórych rodzajów działalności gospodarczej powodującymi negatywne konsekwencje ekonomiczne dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych uznano, iż zasadne jest wprowadzenie kolejnych rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się przez płatników z ustawowego obowiązku wpłaty zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników.

Przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, dotyczy przede wszystkim płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 – a których główna działalność gospodarcza oznaczona jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z,55.10.Z,56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z,79.11.A,79.12.Z,79.90.A,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Rozporządzenie wprowadza przedłużenie terminów przekazania zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego określonych:

– w art. 38 ust. 1 PDOFizU (w zakresie zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 PDOFizU, ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy) oraz

– w art. 42 ust. 1 PDOFizU (w zakresie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ­PDOFizU, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 PDOFizU, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych).


Przedłużone terminy upływają dnia:

– 20.5.2021 r. – tj. zaliczki na podatek i podatek zryczałtowany pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,

– 20.6.2021 r. – tj. zaliczki na podatek i podatek zryczałtowany pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,

– 20.7.2021 r. – tj. zaliczki na podatek i podatek zryczałtowany pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.


Rozporządzenie weszło w życie z 19.11.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2054


Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Zmiana rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnoskarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ma na celu doprowadzenie do zgodności opisów terytorialnego zasięgu działania wskazanych naczelników urzędów skarbowych z aktualnym brzmieniem nazw i statusu jednostek samorządu terytorialnego, które uległy zmianie po 1.3.2017 r.


Rozporządzenie weszło w życie 18.11.2020 r.

Dz.U. z 2020 r. poz. 2033
Opracowanie: Anna Matysiak, menedżer w MDDP


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – grudzień 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny