ZMIANY W PRAWIE – czerwiec 2020

A A A


Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.6.2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Zgodnie z treścią rozporządzenia w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników obowiązek przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek dochodowy został przełożony odpowiednio do 20 sierpnia oraz 20.10.2020 r.

Jednocześnie w przypadku płatników obowiązanych do poboru zaliczki z wyżej wskazanych tytułów i przekazania jej do 20 maja termin wpłaty został przeniesiony na 20.12.2020 r.

Powyższe przepisy mają zastosowanie wyłącznie do tych płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dz.U. z 2020 r. poz. 972

Wejście w życie: 1.6.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 1.6.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rozporządzenie wprowadza do rozporządzenia Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego § 44a ust. 1. Zgodnie z nim podatnikowi, który zniszczy piwo zwrócone po upływie jego terminu przydatności do spożycia, przysługuje zwolnienie poprzez obniżenie kwoty akcyzy, do której zapłaty jest obowiązany, o kwotę akcyzy zapłaconej od zwróconego i zniszczonego piwa.

Obniżenia podatnik może dokonać do 31.12.2020 r., w przypadku całkowitego zniszczenia do 31.7.2020 r. zwróconego piwa z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, dokonanego z uwzględnieniem określonych wymagań.

Dz.U. z 2020 r. poz. 985

Wejście w życie: 4.6.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.5.2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Nowe rozporządzenie określa wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania, w tym sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas.

Dz.U. z 2020 r. poz. 957

Wejście w życie: 1.6.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.5.2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

Zgodnie z nowym rozporządzeniem kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do następujących czynności:

1) usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym;

2) usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą;

3) usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych;

4) usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta;

5) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego;

6) usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego;

7) usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego;

8) usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego;

9) usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi;

10) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego;

11) usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami;

12) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego;

13) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami;

14) usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi;

15) usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego;

16) usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego;

17) usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych;

18) usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem;

19) usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;

20) usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

21) pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem;

22) usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych;

23) usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych;

24) pozostałych usług gastronomicznych;

25) usług przygotowywania i podawania napojów;

26) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.


Dz.U. z 2020 r. poz. 969

Wejście w życie: 1.6.2020 r., 1.7.2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 27.5.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

Nowe rozporządzenie określa szczegółowe wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, w tym dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, dokumenty, które mogą być wykorzystywane w charakterze zgłoszenia celnego oraz dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego.

Dz.U z 2020 r. poz. 969

Wejście w życie: 16.6.2020 r.
Opracowanie: Krzysztof Suchorab, doradca  podatkowy i starszy konsultant w MDDP

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – czerwiec 2020
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny