ZMIANY W PRAWIE – czerwiec 2017

A A A

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 10.5.2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych

Nowe brzmienie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10.5.2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych (dalej: rozporządzenie) jest wynikiem konieczności dostosowania przepisów do zmian związanych z utworzeniem z początkiem marca br. Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i sposób kontroli celno-skarbowej wyrobów akcyzowych;

2) tryb przekazywania oraz zakres informacji o terminach czynności podlegających kontroli;

3) tryb niszczenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą celno-skarbową;

4) szczegółowe sposoby i warunki przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów akcyzowych objętych kontrolą.

Zmiany polegają głównie na modyfikacji nomenklatury pojęciowej. W szczególności, dotychczas organem wykonującym kontrole niektórych wyrobów akcyzowych był naczelnik urzędu celnego, z kolei obecnie jest nim naczelnik urzędu celno-skarbowego. W rozporządzeniu definicja podmiotu odsyła do przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej – jest nim podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 57 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2293).

Rozporządzenie weszło w życie 20.5.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 989

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dnia 22.5.2017 r. zostały ogłoszone dwa rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, które zmniejszają listę krajów i terytoriów uznawanych za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: rozporządzenia), tj.:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17.5.2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Z listy usunięte zostały takie kraje/terytoria, jak:

- Wspólnota Bahamów,

- Barbados,

- Księstwo Liechtensteinu,

- Federacja Saint Kitts i Nevis,

- Saint Vincent i Grenadyny.

Jednocześnie traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z 23.4.2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 599), jak również rozporządzenie Ministra Finansów z 23.4.2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 600).

Rozporządzenia weszły w życie 23.5.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 998; Dz.U. z 2017 r. poz. 997

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 3.4.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1401) wynikają z konieczności dostosowania przepisów do regulacji zawartych w ustawie z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 3.4.2017 r. (dalej: rozporządzenie) uwzględnia nowe nazwy niektórych jednostek administracji podatkowej w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozporządzenie określa także rodzaje zatrudnienia w jednostkach podległych Ministrowi Rozwoju i Finansów, w których zatrudnienie daje prawo do traktowania na równi z praktyką zawodową.

Rozporządzenie weszło w życie 12.4.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 762

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25.5.2017 r. w sprawie dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego, innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów oraz przepisów z zakresu refundacji wywozowych, a także osób obowiązanych do przechowywania tych dokumentów (dalej: rozporządzenie)

W rozporządzeniu określono rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celno-skarbowej, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2–5 i 11 ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.), jak również osoby obowiązane do przechowywania ww. dokumentów.

Rozporządzenie zawiera zmiany porządkujące, związane z wejściem w życie unijnego kodeksu celnego. Wprowadza również zmiany wynikające z wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie terminologii organów wykonujących zadania kontrolne. Pojęcie kontroli celnej zostało w rozporządzeniu zastąpione pojęciem kontroli celno-skarbowej.

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie z 29.10.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania (Dz.U. z 2009 r. nr 182, poz. 1424).

Rozporządzenie weszło w życie 13.6.2017 r.

Dz.U. z 2017 r. poz. 1047

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
ZMIANY W PRAWIE – czerwiec 2017
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny