Ważność umowy o pracę

A A A
 

Aby zakwestionować wydatek na wynagrodzenie prezesa zarządu spółki jako koszt uzyskania przychodu należy uprzednio podważyć ważność umowy o pracę.

 

Wyrok NSA z 15.4.2003 r., III SA 2232/01

 

 

Inspektor kontroli skarbowej przeprowadził kontrolę w spółce akcyjnej. W decyzji inspektor zakwestionował szereg wydatków, a m.in. wynagrodzenie, które zapłacono prezesowi zarządu spółki, za chęć przedłużenia umowy o pracę na kolejny okres. Prezes został zatrudniony w maju

 

1998 r., a w 1999 r. wygasała jego umowa o pracę ze spółką (inspektor nie zakwestionował jej ważności). W związku z tym, spółka wypłaciła Prezesowi równowartość kwoty 100 000 $ za przedłużenie umowy. Inspektor zakwestionował ten wydatek powołując się na art. 16 ust. 1 pkt 38a PDOPrU.

 

Izba Skarbowa w uzasadnieniu decyzji wskazała jednak, że podstawą do wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia dla prezesa zarządu nie powinien być art. 16 ust. 1 pkt 38a PDOPrU, lecz art. 15 ust. 1, w zw. z art. 80 KP. Zdaniem izby sporne wynagrodzenie nie spełnia podstawowego warunku wynikającego z art. 15 ust. 1, mianowicie nie był to wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodu. Izba wskazała, że wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a nie gotowość do pełnienia obowiązków.

 

NSA uwzględnił skargę podatnika i uchylił zaskarżoną decyzję izby skarbowej. W opinii sądu w niniejszej sprawie doszło do naruszenia zarówno prawa materialnego, jak i procesowego. Skoro izba skarbowa nie kwestionowała ważności zawartej z prezesem zarządu umowy o pracę, to brak jest podstaw do kwestionowania wydatku w postaci wypłaty wynagrodzenia jako kosztu uzyskania przychodu. Izba skarbowa naruszyła tym samym przepisy art. 15 ust. 1 PDOPrU i art. 80 KP. Aby zakwestionować taki wydatek izba musiałaby wcześniej podważyć ważność umowy o pracę.


Oprac.: Piotr Kaim i Przemysław Skorupa, Dział Doradztwa Podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ważność umowy o pracę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny