Sprzedaż udziałów a opłata skarbowa

A A A

W celu ustalenia, czy sprzedaż udziału w spółce z o.o. podlega opłacie skarbowej, istotne znaczenie ma fakt, czy podatnik nabył udziały w celu sprawowania uprawnień właścicielskich, czy upatruje jedynie korzyści finansowych i nabywa udziały w celach spekulacyjnych (licząc na wzrost ich wartości). W tym drugim wypadku, jeżeli dojdzie do sprzedaży takich udziałów, będziemy mieli do czynienia z usługami pośrednictwa finansowego, zwolnionymi z VAT-u, a tym samym z opłaty skarbowej.

 

Wyrok NSA z 10.4.2003 r., III SA 2382/01

 

Spółka akcyjna prowadzi działalność na rynku usług finansowych. W 2000 r. była właścicielem udziałów w pewnej spółce z o.o., ale postanowiła je sprzedać. Pod koniec 2000 r. spółka dokonała kilku transakcji sprzedaży udziałów i zapłaciła z tego tytułu opłatę skarbową. Jednocześnie spółka wystąpiła do urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty w opłacie skarbowej. Zdaniem spółki usługi pośrednictwa finansowego są, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 VATU, zwolnione z podatku od towarów i usług, a w związku z tym były również zwolnione z opłaty skarbowej (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o opłacie skarbowej z 1989 r.). W opinii spółki sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mieści się w zakresie usług pośrednictwa finansowego.

 

Urząd skarbowy odmówił spółce stwierdzenia nadpłaty. Zdaniem urzędu sprzedaż udziałów w spółce z o.o., odmiennie od sprzedaży akcji, nie mieści się w zakresie usług pośrednictwa finansowego, co wynika z KWiU. Stanowisko urzędu skarbowego podtrzymała izba skarbowa.

 

W skardze do NSA spółka wskazała, że różnice w charakterze prawnym między udziałem a akcją nie mogą prowadzić do sytuacji, w której sprzedaż udziałów byłaby traktowana na gruncie przepisów podatkowych odmiennie od sprzedaży akcji. Powołała się m.in. na wyrok NSA z 13.12.2002 r. (III SA 1124/01), w którym stwierdzono, że udziały w sp. z o.o. są prawami majątkowymi zbywalnymi. Obrót udziałem, jeżeli jest wykonywany w ramach działalności gospodarczej stanowi usługę pośrednictwa finansowego.

 

NSA uwzględnił skargę podatnika i uchylił zaskarżoną decyzję izby skarbowej. Sąd zdecydował się uchylić decyzję ze względów procesowych. Jak podkreślił przewodniczący składu, organy podatkowe nie ustaliły, kiedy i w jakim celu podatnik nabył udziały w spółce z o.o. W zależności bowiem od okoliczności, sprzedaż udziałów będzie zwolniona, lub nie, z opłaty skarbowej. Istotne znaczenie ma fakt, czy podatnik nabył udziały w celu sprawowania uprawnień właścicielskich, czy upatruje jedynie korzyści finansowych i nabywa udziały w celach spekulacyjnych (licząc na wzrost ich wartości). W tym drugim wypadku, jeżeli dojdzie do sprzedaży takich udziałów, będziemy mieli do czynienia z usługami pośrednictwa finansowego, zwolnionymi z VAT-u, a tym samym z opłaty skarbowej. Znaczenie może mieć również fakt, jak długo podatnik był właścicielem takich udziałów. Za każdym razem, w przypadku sprzedaży udziału, należy analizować stan faktyczny sprawy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sprzedaż udziałów a opłata skarbowa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny