Seminarium poświęcone zmianom w VAT na 2011 r.

A A A

W środę, 15 grudnia w siedzibie KIDP odbyło się ostatnie w tym roku seminarium Monitora Podatkowego. Temat spotkania jest od kilku miesięcy na ustach wszystkich zajmujących się podatkami: zmiany w podatku od towarów i usług od 1.1.2011 r.

 

Zmierzył się z nim Marcin Chomiuk, doradca podatkowy, dyrektor Działu prawno-podatkowego w PricewaterhouseCoopers. Przedstawiono zmiany zarówno już ogłoszone (ustawa z 30.11.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 226, poz. 1476), jak i zmiany proponowane, lecz o wysokim stopniu prawdopodobieństwa wejścia w życie na początku przyszłego roku (ustawa z 26.11.2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej oraz ustawa z 26.11.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach). Ponadto do Komisji Finansów Publicznych wrócił projekt ustawy z 15.11.2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym. Na realizację czekają także projekty rozporządzeń wykonawczych.

 

Do najważniejszych zmian, które na pewno czekają na nas 1 stycznia, należą: zmiana definicji towarów, brak odwołania się do klasyfikacji PKWiU jako zasada, nowe PKWiU (z 2008 r.), likwidacja Załącznika nr 4 do ustawy (katalog zwolnień) i zarazem zmiany w treści art. 43. Jakie to będzie miało przełożenie praktyczne? Nowelizacja wprowadza zasadę, zgodnie z którą towary i usługi będą identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jedynie jeżeli przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze powołują dla nich symbole statystyczne. Zdaniem Marcina Chomiuka podatników czeka starcie z organami podatkowymi o sposób klasyfikacji towarów i usług. Do tej pory w razie wątpliwości mogli się oni oprzeć na klasyfikacji wydanej przez GUS – co w zasadzie minimalizowało spór z fiskusem i przy prawidłowym sformułowaniu wniosku dawało pewne poczucie bezpieczeństwa uznania stanowiska podatnika za prawidłowe. Od 1 stycznia to się zmieni. Ponadto należy pamiętać, że nawet jeśli przepisy powołują symbol statystyczny, to od nowego roku obowiązuje nas PKWiU z 2008 r. (w miejsce klasyfikacji z 1997 r.), która jest bardziej szczegółowa.

 

Konsekwencje powyższych zmian mogą być daleko idące, zwłaszcza w branżach medycznej, szkoleniowej i finansowej, i prowadzić nawet do utraty zwolnienia w VAT. Warto także zauważyć, że w przypadku usług szkoleniowych ze zwolnienia nie skorzystają m.in. popularne szkolenia biznesowe. Ustawodawca postanowił bowiem zawęzić preferencyjne traktowanie jedynie do usług świadczonych w ramach ogólnie rozumianego systemu szkolnictwa (uratowano przy tym szkoły językowe).

 

Kolejną dużą zmianą, która choć wydaje się techniczna, niesie za sobą szereg problemów, jest zmiana stawek VAT (co do zasady ich podwyższenie). Prowadzący zwrócił uwagę zwłaszcza na jej aspekt techniczny, a mianowicie konieczność przestawienia całego systemu ewidencyjnego (programy księgowe, kasy fiskalne) praktycznie z godziny na godzinę.

 

Nowelizacje dotkną także nieodpłatnych przekazań, usuwając wyłączenie przekazań na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, oraz tzw. proporcję z art. 90 VATU – planuje się zlikwidować limit 2% przy jednoczesnym de facto pozostawieniu konieczności obliczenia proporcji.

 

Zmian jest wiele, i tych wprowadzonych, i tych projektowanych, większość zaś ocenia się negatywnie. Podsumowując, ustawodawca zrobił podatnikom i doradcom podatkowym kłopotliwy prezent, z którym będą musieli sobie poradzić.

 

Opracowanie: Justyna Bielik

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Seminarium poświęcone zmianom w VAT na 2011 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny