Przychód ze źródeł nieujawnionych

A A A

Przychód ze źródła, które nie zostało przez podatnika wykazane w deklaracji podatkowej nie jest tożsamy z przychodem ze źródeł nieujawnionych.

 

Wyrok SN z 18.4.2002 r., III RN 55/01

 

Z ustnego uzasadnienia: Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych był w 1992 r. członkiem spółdzielni i wykonywał na jej rzecz określone prace. Wartość tych prac została określona w postaci pieniężnej, a następnie zaliczona na poczet wkładu budowlanego tego podatnika.

 

W 1998 r. urząd skarbowy wydał wobec podatnika de cyzję określającą wysokość zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz z odsetkami za zwłokę. W uza sadnieniu decyzji urząd stwierdził, iż podatnik nie wykazał w deklaracji podatkowej za 1992 r. przychodu w postaci kwoty stanowiącej wartość jego pracy na rzecz spółdzielni, zaliczonej na poczet wkładu budowlanego podatnika.

 

Ponieważ, jak uznał urząd skarbowy, podatnik nie ujawnił powyższego przychodu w swojej deklaracji podatkowej, zastosowanie miał art. 45 ust. 6 PDOFizU.

 

Na skutek odwołania podatnika, izba skarbowa utrzymała w mocy decyzję organu podatkowego I instancji.

 

Podatnik wniósł skargę, którą NSA uchylił wyrokiem z 21.6.2000 r. NSA uznał bowiem, iż przychód podatnika z tytułu zaliczenia opisanej kwoty na poczet wkładu budowlanego stanowił „przychód z nieujawnionych źródeł”.

 

Jak uznał SN, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 PDOFizU w brzmieniu z 1992 r. wynika, iż pojęcie „nieujawnionego źródła przychodu” odnosi się do źródeł nieznanych organowi podatkowemu, a więc źródeł których nie mógł on brać pod uwagę przy wydawaniu decyzji określającej zobowiązanie podatkowe. Nie można zatem utożsamiać źródeł przychodu niewskazanych przez podatnika w deklaracji podatkowej ze „źródłami nieujawnionymi” w rozumieniu PDOFizU.

 

Zdaniem SN, w danym stanie faktycznym, zobowiązanie podatkowe w PIT z tytułu dochodu z przedmiotowego źródła powstało z mocy prawa, zaś jego konkretyzacja powinna by ła nastąpić przez złożenie przez podatnika deklaracji podatkowej. Dokonując weryfikacji tej deklaracji, organ podat kowy znał wszystkie elementy podatkowego stanu faktycznego, w tym też źródła niewskazane przez podatnika w deklaracji. Nie jest zatem możliwe uznanie tych źródeł za „nieujawnione” w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 PDOFizU.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przychód ze źródeł nieujawnionych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny