Pomoc podatkowa w przypadku przejęcia upadającego przedsiębiorstwa

A A A

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2003 r., informacja prasowa z dnia 16 grudnia 2003 r. (IP/03/1738)

 

Komisja wydała decyzję o sprzeczności ze wspólnotowym prawem pomocy publicznej przepisów prawa francuskiego, zgodnie z którymi całkowitemu podmiotowemu zwolnieniu z podatku dochodowego w okresie dwóch lat podlegały spółki utworzone w celu przejęcia majątku spółki, która podlega likwidacji. Spółki korzystające z tego zwolnienia podatkowego mogły dodatkowo podlegać zwolnieniu z innych podatków, w tym majątkowych. Zakwestionowane przepisy, obowiązujące od 1989 r., były uprzednio notyfikowane Komisji.

 

Komisja uznała jednak, iż powyższy reżim podatkowy nie zapewnia proporcjonalności przyznawanej pomocy publicznej do wielkości inwestycji dokonywanych przez nowoutworzone spółki lub do minimalnych nakładów wymaganych do restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

 

Komisja argumentowała ponadto, iż przedmiotowe przepisy nie podlegają kwalifikacji jako mające ogólne zastosowanie w ramach systemu podatkowego. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Komisji, przepisy mające zastosowanie wyłącznie do spółek nowoutworzonych mają charakter selektywny.

 

Komisja stwierdziła dodatkowo, iż wprowadzenia omawianych zwolnień nie mogą uzasadniać przepisy prawa wspólnotowego dotyczącego pomocy publicznej dla przedsiębiorstw wymagających restrukturyzacji, gdyż ich konstrukcja nie zapewnia ograniczenia przyznawanej pomocy publicznej do minimalnej kwoty niezbędnej dla przeprowadzenia takiej restrukturyzacji. Ponieważ kwestionowane zwolnienia dotyczą podatku dochodowego, ich kwota jest niezależna od ilości środków niezbędnych dla restrukturyzacji, lecz przeciwnie - zależy wyłącznie od zdolności spółki przejmującej do generowania dochodów podlegających opodatkowaniu.

 

W rezultacie, nie wykluczając możliwości, iż w niektórych przypadkach pomoc publiczna przyznana w ramach przedmiotowego reżimu podatkowego może być zgodna z prawem wspólnotowym, Komisja nakazała we wspomnianej decyzji zniesienie omawianych przepisów oraz zwrot przyznanej na ich podstawie pomocy publicznej.


Michał Bernat
Autor jest prawnikiem w biurze Kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Brukseli oraz w Central European Law Offices, prowadzonym wspólnie z kancelarią Kocian Solc Balastik z Czech oraz kancelarią Cechova Rakovsky ze Słowacji

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pomoc podatkowa w przypadku przejęcia upadającego przedsiębiorstwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny