Nowelizacja Ordynacji podatkowej – korzystne spojrzenie na niektóre zmiany

A A A

Ustawa z 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (dalej: ustawa) wprowadziła kilka interesujących zmian do systemu podatkowego (zmiany objęły zarówno ustawy regulujące podatki dochodowe, jak i ustawy o podatku od towarów i usług czy też Ordynację podatkową, dalej: OrdPU). Część ze zmian, jak na przykład dotyczące obowiązku zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wydatki dotyczące zobowiązań nieuregulowanych, z pewnością nie ucieszyła podatników. Niektóre jednak mogą być dla podatników całkiem interesujące.

Ograniczenie poboru zaliczek – bez uznania administracyjnego

 

Podatników może w szczególności ucieszyć zmiana dotycząca obniżenia przez organ podatkowy wysokości poboru zaliczek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy. Zmiana tylko pozornie wydaje się kosmetyczna: dotychczas organ podatkowy mógł ograniczyć pobór zaliczek na podatek, gdy podatnik uprawdopodobnił ww. okoliczności. Od 1.1.2013 r. ograniczenie poboru zaliczek nie jest więc już uzależnione od uznania organu podatkowego, a wyłącznie od tego, czy podatnik uprawdopodobni, że obliczone zaliczki byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu przewidywanego na dany rok podatkowy.

 

W uzasadnieniu projektu do wspomnianej ustawy wskazano, że w praktyce wielu przedsiębiorców nie korzystało z możliwości wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie wysokości zaliczek, ponieważ z doświadczenia wiedziało, że organ podatkowy może odmówić, w sposób dowolny, pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Ustawodawca przewiduje, że zniesienie uznaniowości administracyjnej w tym zakresie umożliwi wykorzystanie w większym stopniu instrumentu ograniczenia poboru zaliczek na podatek, co przełożyłoby się korzystnie na warunki funkcjonowania przedsiębiorstw korzystających z tej możliwości.

 

Na efekty omawianej zmiany z pewnością chwilę poczekamy – można jednak założyć, że instrument ograniczania zaliczek będzie znacznie częściej wykorzystywany przez podatnika. Co zaś najważniejsze, można się spodziewać dużo większej skuteczności tego instrumentu prawnego.

Sukcesja podatkowa – przekształcenie w spółkę kapitałową

 

Od 2013 r. podatnicy będą mogli skorzystać z sukcesji podatkowej w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową. Taka spółka od 1.1.2013 r. wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy (osoby fizycznej) związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Przepis ten może być oczywiście odbierany przez podatników jako niekorzystna zmiana, gdyż kontynuowanie przez osobę fizyczną działalności gospodarczej w formie jednoosobowej spółki kapitałowej będzie się również wiązać z przeniesieniem na spółkę wszelkich zaległości podatkowych związanych z prowadzoną przez osobę fizyczną działalnością, a powstałych przed przekształceniem. Wbrew jednak pierwszemu negatywnemu wrażeniu wprowadzona do OrdPU zmiana może przynieść podatnikom pewne istotne korzyści, zwłaszcza gdy w grę chodzi kwestia kontynuacji dokonywania odpisów amortyzacyjnych, rozliczania kosztów uzyskania przychodów czy też prawa do odliczenia w podatku od towarów i usług. Istotne znacznie ma także możliwość przeniesienia na spółkę kapitałową konsekwencji podatkowych wynikających z pozytywnej interpretacji podatkowej, którą otrzymała osoba fizyczna jeszcze przed przekształceniem formy prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że jednoosobowa spółka kapitałowa może skorzystać z interpretacji otrzymanej przez osobę fizyczną, wyłącznie gdy osoba fizyczna zastosowała się do interpretacji. Wprawdzie warunek ten nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jednak jest on podnoszony przez sądy administracyjne – stanowisko sądów jest zaś w tym zakresie jednolite.

 

Warto pamiętać, że przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową nie zwolni osoby fizycznej z odpowiedzialności majątkowej za zaległości podatkowe powstałe do czasu przekształcenia. W Ordynacji podatkowej wprowadzono bowiem dodatkową regulację, która uniemożliwia podatnikom ograniczenie osobistej odpowiedzialności majątkowej osoby fizycznej – zgodnie z art. 112b OrdPU jednoosobowa spółka kapitałowa odpowiada solidarnie z osobą fizyczną za jej zaległości podatkowe powstałe do czasu przekształcenia. Wprowadzenie tego przepisu było konieczne, aby podatnicy (osoby fizyczne) nie unikali odpowiedzialności majątkowej za zaległości podatkowe powstałe w czasie prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna.

 

Opracowanie: Paweł Banasik, doradca podatkowy, menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowelizacja Ordynacji podatkowej – korzystne spojrzenie na niektóre zmiany
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny