Międzynarodowe unikanie opodatkowania – sprawozdanie z konferencji (Warszawa, 16.3.2017 r.)

A A A

W dniu 16.3.2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa pt. Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa organizowana przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych, objęta honorowym patronatem Prezydenta RP.

 

Uroczystego otwarcia dokonał prof. SGH dr hab. P. Wachowiak, Prorektor SGH ds. nauki i rozwoju. Gości powitał prof. GH dr hab. W. Morawski, Dziekan Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. P. Mucha Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odczytał list, w którym Prezydent RP wyraził zadowolenie z podjęcia ważnego z punktu widzenia państwa tematu. Prezes NSA prof. dr hab. M. Zirk-Sadowski podkreślił, że jednym ze źródeł problemu jest niezborność umów o unikaniu opodatkowania. Rozwiązań nie podsuwają doktryny orzecznicze skierowane przeciwko unikaniu opodatkowania ani doktryna względnej autonomii prawa podatkowego. L. Skiba (MF) zwrócił uwagę na problem sekularnej stagnacji.

Wykład inauguracyjny pt. Zjawisko międzynarodowego unikania opodatkowania w Polsce jako zagrożenie dla bezpieczeństwa budżetowego i narodowego wygłosił prof. SGH dr hab. D.J. Gajewski, podkreślając konieczność monitorowania skali zjawiska i wypracowania strategii walki oraz potrzebę rozwiązań kompleksowych.

Po krótkiej przerwie konferencja przyjęła formę dyskusji panelowych. Moderatorem pierwszego panelu był prof. dr hab. A.Z. Nowak. Prof. dr hab. J. Głuchowski, sędzia NSA J. Rudowski, F. Świtała (MF), prof. SGH dr hab. D.J. Gajewski oraz L. Grzybowski (MF) odnieśli się do roli państwa w kształtowaniu rozwiązań legislacyjnych skutecznych w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Równolegle odbywał się panel moderowany przez prof. dr. hab. W. Czyżowicza. Prof. dr hab. W. Modzelewski, prof. dr hab. J. Żyżyński, dr hab. W. Jasiński, sędzia NSA R. Wiatrowski i P. Trojanek dyskutowali nad zagadnieniem luki w VAT jako zagrożenia dla bezpieczeństwa budżetowego i narodowego. Uczestnicy kolejnego panelu, którego moderatorem był prof. dr hab. A. Nowak-Far, podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy prawo unijne może mieć wpływ na skuteczną walkę z unikaniem opodatkowania. Panelistami byli: prof UAM dr hab. D. Mączyński, prof. UMK dr hab. W. Morawski, dr P. Krawczyk, dr hab. K. Sulecki-Lasiński i dr P. Karwat. Równolegle toczyła się dyskusja nad kwestią roli instytucji państwowych i sądownictwa administracyjnego w przeciwdziałaniu międzynarodowemu unikaniu opodatkowania. Panel moderował prof. SGH dr hab. D. Gajewski, a panelistami byli: prof. dr hab. J. Glumińska-Pawlic, sędzia NSA dr K. Winiarski, S. Jarosz (NIK), prof. UŁ dr hab. M. Golecki, prof. SGH dr hab. A. Werner i dr hab. S. Skuza.

Zamknięcia i podsumowania konferencji dokonał prof. SGH dr hab. D. Gajewski. Na bazie wniosków zostały sporządzone rekomendacje dotyczące problematyki konferencji. Towarzyszyła jej publikacja konferencyjna pod redakcją prof. SGH dr. hab. D. Gajewskiego pt. Międzynarodowe unikanie opodatkowania. Wybrane zagadnienia.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Międzynarodowe unikanie opodatkowania – sprawozdanie z konferencji (Warszawa, 16.3.2017 r.)
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny