Już obowiązują

A A A

Ostatnio weszły w życie:

VAT

 

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 19.2.2010 r. przewiduje zmniejszenie obowiązków informacyjnych podatników związanych z prowadzeniem ewidencji VAT. Upraszcza zasady aktualizacji danych w systemie ewidencji podatników (NIP) i ewidencji dla celów VAT.

 

Znowelizowane przepisy zwalniają podatników VAT z obowiązku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego dla celów VAT w sytuacji, gdy aktualizowane dane obejmowałyby zgłoszenie aktualizacyjne w systemie ewidencji podatników NIP, chyba że zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

 

Ustawa weszła w życie 24.4.2010 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 57, poz. 357

Ordynacja podatkowa

 

Nowelizacja Ordynacji podatkowej z 19.2.2010 r. przewiduje, że organy podatkowe, które rozpatrują odwołania podatników, będą ich informować o swoim stanowisku w ich sprawach. Obecnie organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazując sprawę do organu odwoławczego, musi odnieść się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów, jednak nie musi o swoich argumentach informować strony.

 

Zmienione przepisy (art. 227 § 2) zobowiązują organ I instancji do informowania podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, zmiana poprawi komunikację między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną, a także zapewni realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych.

 

Ustawa wejdzie w życie 10.5.2010 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 57, poz. 355

PIT/CIT

 

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT z 19.2.2010 r. ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu podatku VAT związanego z tzw. sprzedażą premiową. Nowelizacja wprowadza przepis, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów będzie także podatek należny od nieodpłatnie przekazanych towarów w przypadku, gdy wyłącznym warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub wartości.

 

Ustawa wejdzie w życie 1.1.2011 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 57, poz. 352

 

Opracowanie: Anna Partyka

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Już obowiązują
Anna Partyka
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny