Grunty rolne bądź leśne w prowadzeniu działalności

A A A
Nowe orzecznictwo

Z art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2002 r. wynika, że w sytuacji, gdy w posiadaniu przedsiębiorcy znajdują się grunty o charakterze rolnym lub leśnym, powinny one być opodatkowane nie podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, lecz podatkiem rolnym lub leśnym.

 

Wyrok SN z 8.5.2003 r., III RN 71/02

 

Spółka akcyjna w 1998 r. kupiła nieruchomość o powierzchni 21 ha, z których 7,64 ha stanowiły użytki rolne, natomiast pozostałą część las. Wójt gminy na podstawie tego stanu faktycznego wydał decyzję, w której określił zaległość podatkową w podatku od nieruchomości za lata 1998-2000. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatkiem od nieruchomości według stawek właściwych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą podlegają wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy. Powyższą decyzję utrzymało w mocy samorządowe kolegium odwoławcze.

 

Od powyższej decyzji podatnik wniósł skargę do NSA. Sąd, wyrokiem z 31.10.2001 r., (III SA 208/01), skargę oddalił. W opinii NSA art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach nie może być rozpatrywany bez związku z art. 5 ust. 3 ustawy. Grunty będące własnością spółki spełniają warunki z art. 5 ust. 3, więc postępowanie organów podatkowych było w tej sprawie prawidłowe.

 

Od opisanego wyżej wyroku NSA rewizję nadzwyczajną wniósł Rzecznik Praw Obywatelskich. W rewizji wskazał m.in., że nie jest właściwa interpretacja art. 5 ust. 3 ustawy, zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają wszystkie grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy. Decydujące znaczenie w zakresie ustalenia zakresu przedmiotowego podatku od nieruchomości ma art. 3 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podatkowi temu nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym lub leśnym. Dopiero gdy ustalimy, czy dany grunt w ogóle podlega podatkowi od nieruchomości, możemy rozważać, czy zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy grunt taki powinien być opodatkowany według stawek właściwych dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą.

 

Sąd Najwyższy uwzględnił rewizję RPO, uchylił zaskarżony wyrok NSA i przesłał sprawę sądowi do ponownego rozpatrzenia. Zdaniem sądu przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości reguluje art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Z przepisu tego wynika, że podatkowi temu nie podlegają grunty objęte podatkiem rolnym i leśnym. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w niniejszej sprawie. Z art. 5 ust. 3 ustawy nie wynika, że podatkowi od nieruchomości podlegają, według stawek właściwych dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą, wszystkie nieruchomości będące w posiadaniu przedsiębiorcy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Grunty rolne bądź leśne w prowadzeniu działalności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny