Dyskryminacja w zakresie podatku dochodowego w Niemczech

A A A

Postępowania Komisji Europejskiej w sprawach 1999/4943-D, 2000/5229-D, informacja prasowa z dnia 7 stycznia 2004 r. (IP/04/20)


Komisja Europejska ogłosiła prowadzenie postępowań w sprawach 1999/4943-D oraz 2000/5229-D w trybie art. 226 Traktatu w sprawach dotyczących Niemiec, z zakresu dyskryminacyjnego traktowania w podatku dochodowym.

 

W pierwszym przypadku, niemieckie przepisy prawa krajowego pozwalają na uzyskanie dofinansowania inwestycji budownictwa mieszkaniowego pod warunkiem posiadania w Niemczech nieograniczonego obowiązku podatkowego oraz jeżeli przedmiotowy budynek położony jest na terytorium Niemiec. Kwestionowane regulacje niekorzystnie kształtują sytuację m. in. pracowników przygranicznych, którzy mogą wprawdzie podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowi w Niemczech, ale w praktyce nabywają nieruchomości raczej poza ich granicami.

 

Drugi z podnoszonych przez Komisję zarzutów dotyczy natomiast przepisów niemieckiego prawa podatkowego, zgodnie z którymi część wydatków na rzecz szkół publicznych może być odliczona od podatku. W praktyce, zastosowanie tych przepisów jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy taka szkoła położona jest na terytorium Niemiec. Przepisy te wpływają w pierwszej kolejności na sytuację osób posiadających w Niemczech nieograniczony obowiązek podatkowy, które przeniosły się do innego Państwa Członkowskiego oraz osób, których dzieci podejmują edukację poza terytorium Niemiec.

 

Zdaniem Komisji, w powyższych przypadkach przepisy prawa niemieckiego naruszają prawo jednostek do zamieszkiwania, pracy oraz osiedlenia się w innym Państwie Członkowskim oraz - w drugim z wymienionych przypadków - swobodę świadczenia usług edukacyjnych w innym Państwie Członkowskim.


Michał Bernat
Autor jest prawnikiem w biurze Kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Brukseli oraz w Central European Law Offices, prowadzonym wspólnie z kancelarią Kocian Solc Balastik z Czech oraz kancelarią Cechova Rakovsky ze Słowacji

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dyskryminacja w zakresie podatku dochodowego w Niemczech
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny