Decyzja o odpowiedzialności podatkowej wspólnika spółki cywilnej

A A A
Wyrok WSA

Decyzja organu podatkowego w sprawie odpowiedzialności podatkowej byłego wspólnika spółki cywilnej za zobowiązania podatkowe tej spółki musi określać wysokość zobowiązania podatkowego, które ciążyło na spółce. W przypadku braku takiego określenia, decyzja dotknięta jest wadą uzasadniającą jej uchylenie.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 19.4.2005 r. (III SA/Wa 1240/04)

 

Spór rozstrzygnięty przez WSA dotyczył odpowiedzialności podatkowej byłego wspólnika spółki cywilnej, która uległa rozwiązaniu. Już po rozwiązaniu spółki organ podatkowy wydał decyzję wymiarową określającą wysokość zaległości podatkowej spółki w podatku od towarów i usług i skierował tę decyzję do spółki. Sąd administracyjny unieważnił wspomnianą decyzję, podając jako przyczynę fakt, że decyzja została skierowana do podmiotu nieistniejącego. W efekcie, Dyrektor Izby Skarbowej wydał decyzję o odpowiedzialności podatkowej byłego wspólnika za zaległości ciążące na spółce. Powyższa decyzja została wydana w oparciu o wspomnianą powyżej decyzję wymiarową, która została unieważniona przez sąd. W nowej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej ograniczył się do przeniesienia odpowiedzialności podatkowej na wspólnika i nie zawarł w niej rozstrzygnięcia określającego wysokość zobowiązania podatkowego rozwiązanej spółki. Pełnomocnik byłego wspólnika zaskarżył decyzję o odpowiedzialności podatkowej za zaległości spółki do sądu administracyjnego.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej. Sąd podkreślił, że - zgodnie z art. 115 OrdPU - wydanie decyzji o odpowiedzialności byłych wspólników spółki cywilnej za zaległości podatkowe tej spółki z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z mocy prawa nie wymaga uprzedniego wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego. Orzeczenie wymiarowe określające wysokość zobowiązania podatkowego powinno być w takim przypadku elementem decyzji o odpowiedzialności osób trzech. W związku z powyższym, decyzja organu podatkowego w sprawie odpowiedzialności podatkowej byłych wspólników spółki cywilnej za zobowiązania tej spółki w podatku od towarów i usług musi określać wysokość zobowiązania podatkowego spółki. W przeciwnym wypadku powinna zostać uchylona.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Decyzja o odpowiedzialności podatkowej wspólnika spółki cywilnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny