Monitor Podatkowy | 5/2019
Jednostki samorządu terytorialnego, wobec wielu ustawowo nałożonych obowiązków, poszukują rozwiązań, które pozwolą powierzyć niektóre zadania wyspecjalizowanym spółkom prawa handlowego, tzw. spółkom komunalnym. Najczęstszą formą działalności takich podmiotów, co pokazuje praktyka, są spółki z...
Monitor Podatkowy | 5/2019
Artykuł 89a ust. 4 VATU (w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2013 r.) należy rozumieć w ten sposób, że – mając na uwadze zasady proporcjonalności i neutralności VAT – w przypadku gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której dokonano korekty w formie tzw. ulgi na złe długi, należność zastała zbyta w...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2019
Liczba tekstów: 2911