Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami w przepisach o podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz praktycznymi konsekwencjami tych zmian dla przedsiębiorstw.
Monitor Podatkowy | 11/2018
Traktowanie dla celów podatkowych wyniku na sprzedaży wierzytelności, w szczególności własnych zarachowanych uprzednio jako przychody należne, wywoływało „od zawsze” spory interpretacyjne. Zmiany wprowadzone od 1.1.2018 r1 w tym zakresie niestety wygenerowały kolejne niejasności interpretacyjne....
Monitor Podatkowy | 2/2019
A. nie będzie podatnikiem podatku VAT od pożytków uzyskanych w ramach masy spadkowej obejmującej również przychody z najmu lokali wchodzących w jej skład za okres zarządu majątkiem przez kuratora spadku. Skoro celem działania kuratora spadku jest utrzymanie wartości masy spadkowej z daty otwarcia...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 2880