Monitor Podatkowy | 5/2019
Jednostki samorządu terytorialnego, wobec wielu ustawowo nałożonych obowiązków, poszukują rozwiązań, które pozwolą powierzyć niektóre zadania wyspecjalizowanym spółkom prawa handlowego, tzw. spółkom komunalnym. Najczęstszą formą działalności takich podmiotów, co pokazuje praktyka, są spółki z...
Monitor Podatkowy | 6/2019
W ocenie sądu w chwili zwrotu przez skarżącą wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług marketingowych dochodzi do zmniejszenia do zera podstawy opodatkowania tej czynności. Okoliczność tego rodzaju należy postrzegać jako obniżenie ceny po dokonaniu sprzedaży, co winno skutkować na mocy art. 29a...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2922