Monitor Podatkowy |
Kurs jest adresowany do osób, które chciałyby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Przedmiot kursu w ścisły sposób realizuje zakres pytań egzaminacyjnych wynikający z załącznika do Uchwały Nr 2/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia...
Monitor Podatkowy | 10/2019
Dla skuteczności postanowienia przedłużającego termin zwrotu różnicy podatku, wydanego na podstawie art. 87 ust. 2 VATU, konieczne jest wprowadzenie go do obrotu prawnego, co następuje z chwilą jego doręczenia (ogłoszenia). Dopiero wówczas postanowienie takie staje się wiążące zarówno dla organu,...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2970