Zapraszamy na szkolenia online. Najlepsi praktycy, wiedza na najwyższym poziomie!
Monitor Podatkowy | 1/2021
SPIS TREŚCI Wstęp Odliczenie VAT przez holdingi mieszane Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie działalności spółek zależnych Odmowa odliczenia VAT możliwa tylko w ściśle określonych przypadkach. Podatnik nie ma obowiązku sprawdzania całego łańcucha dostaw Zasady...
Monitor Podatkowy | 2/2020
Trybunał analizował zagadnienie dotyczące zwolnienia dla usług wykonywanych w ramach tzw. niezależnej grupy osób. Przedmiotem rozważań były przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG z 17.5.1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system...
Monitor Podatkowy | 2/2020
Kryterium kwalifikacji dotacji jako stanowiącej podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi...
Monitor Podatkowy | 2/2020
Na gruncie polskiego prawa podatkowego nie można wiązać ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydenta z uzyskaniem przychodu od kontrahenta, który nie jest spółką polską, na podstawie umowy o wykonywanie usług, których realizacja nie jest związana z terytorium RP.
Monitor Podatkowy | 2/2020
Wypłata przez spółkę komandytową na rzecz wspólnika dokonywana w trakcie bieżącej działalności tej spółki z tytułu częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej nie powoduje powstania po stronie wspólnika przysporzenia. Nie dochodzi do powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1...
Monitor Podatkowy | 1/2021
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.12.2020 r., 0113-KDIPT1-3.4012.650.2020.2.ALN Skoro podatnik udokumentował sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro paragonem fiskalnym zawierającym numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy, który...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2021
Liczba tekstów: 3131