Rada Programowa:


dr Mariusz Bidziński – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie

Maciej Byczkowski – Prezes firmy ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

dr hab. Paweł Fajgielski – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

prof. dr hab. Stanisław Hoc – Uniwersytet Opolski

dr hab. Mariusz Krzysztofek – ekspert w Ernst & Young

dr Paweł Litwiński – Instytut Allerhanda

Doc. dr Arwid Mednis – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

dr Grzegorz Sibiga - Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

dr Piotr Sitniewski – Prezes Fundacji JAWNOSC.PL, prowadzący portal jawnosc.pl i www.jawnoscsamorzadu.pl, KSAP

dr hab. Przemysław Szustakiewicz – Prof. Uczelni Łazarskiego w Warszawie

dr hab. Sławomir Zalewski – Prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki - prof. PW, dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437