CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Informacja w administracji publicznej | 2/2020
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że działalność wielu organów publicznych i prywatnych przeniosła się do przestrzeni cyfrowej. Stworzenie możliwości pracy zdalnej, wymiany informacji czy świadczenie e-usług stało się niezbędną potrzebą do zapewnienia ciągłości biznesowej wielu sektorów....
Informacja w administracji publicznej | 2/2020
Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest wadliwy, jeśli nie określono w nim szczegółowego zakresu żądanych informacji. W przypadku niedookreślenia żądanej informacji, podmiot zobowiązany do udzielenia takiej informacji powinien zwrócić się o sprecyzowanie wniosku lub dookreślenie, gdyż...
Informacja w administracji publicznej | 2/2020
„Czy i jak pracodawca może informować pracowników o podejrzeniach zachorowań lub zachorowaniach na COVID-19?”
Informacja w administracji publicznej | 1/2020
Wykonawca, który podjął działania w celu objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji przekazywanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma obowiązku ponownego zastrzegania tych danych w sytuacji, w której zamawiający zamierza nośniki informacji załączyć do umowy. Z...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437