CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Dnia 6.9.2019 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w sprawie projektu nowej Strategii Cyberbezpieczeństwa. Udział w niej wzięły podmioty zgłaszające uwagi w ramach uzgodnień międzyresortowych, opiniowania oraz konsultacji publicznych, trwających do 16.8.2019 r. Efektem konferencji było...
Informacja w administracji publicznej | 4/2019
„Skoro organ poinformował skarżącego, że żądanej informacji publicznej nie posiada, wówczas nie pozostaje on w bezczynności. W tym zakresie sąd administracyjny nie prowadzi samodzielnego postępowania dowodowego”. Artykuł jest glosą do wyroku NSA z 7.3.2018 r. (I OSK 2257/17, Legalis). ...
Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Przedmiotem glosy jest stanowisko Sądu Rejonowego w Toruniu (IV P 364/18, Legalis), zgodnie z którym odmowa podpisania przez pracownika dokumentacji ochrony danych osobowych oraz stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych, nie może być uznana za uchybienie podstawowym obowiązkom pracowniczym...
Informacja w administracji publicznej | 4/2018
Po wejściu w życie ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412 ze zm.; dalej: OchrInfU), zgodnie z postanowieniami jej art. 181, w jednostkach samorządu terytorialnego dokonano przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne, w celu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 412