Nieprecyzyjna definicja informacji publicznej sprawia, że na tym etapie popełnianych jest najwięcej błędów, co może skutkować złożeniem przez wnioskodawcę skutecznej skargi na bezczynność. Szkolenie ułatwi Uczestnikom odróżnienie informacji publicznej od niepublicznej. Praktyczne trudności...
CENTRUM SZKOLEŃ ABI to nowy projekt lidera na rynku bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych Kancelarii Ekspertów ENSI. Centrum to połączenie: elitarnej wiedzy, najwyższej jakości usług oraz wyjątkowej atmosfery (metodyka prowadzenia zajęć oraz obsługa klienta) w obszarze organizacji...
Informacja w administracji publicznej | 2/2020
Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 spowodowała, że działalność wielu organów publicznych i prywatnych przeniosła się do przestrzeni cyfrowej. Stworzenie możliwości pracy zdalnej, wymiany informacji czy świadczenie e-usług stało się niezbędną potrzebą do zapewnienia ciągłości biznesowej wielu sektorów....
Informacja w administracji publicznej | 2/2020
Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest wadliwy, jeśli nie określono w nim szczegółowego zakresu żądanych informacji. W przypadku niedookreślenia żądanej informacji, podmiot zobowiązany do udzielenia takiej informacji powinien zwrócić się o sprecyzowanie wniosku lub dookreślenie, gdyż...
Informacja w administracji publicznej | 2/2020
„Czy i jak pracodawca może informować pracowników o podejrzeniach zachorowań lub zachorowaniach na COVID-19?”
Informacja w administracji publicznej | 1/2020
Wykonawca, który podjął działania w celu objęcia tajemnicą przedsiębiorstwa informacji przekazywanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma obowiązku ponownego zastrzegania tych danych w sytuacji, w której zamawiający zamierza nośniki informacji załączyć do umowy. Z...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437