Zlecenie zewnętrznemu radcy prawnemu lub adwokatowi pełnienia funkcji ABI

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Maciej Kawecki

W dniu 1.1.2015 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, wprowadzającej najdalej idące jak dotąd – uwzględniając dotychczasowe nowelizacje – zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych. Bez wątpienia do najpoważniejszych zmian w tym zakresie należy nadanie nowego statusu ABI. W dotychczas obowiązujących przepisach administrator danych osobowych zobowiązany był do wyznaczenia ABI nadzorującego przestrzeganie zasad ochrony danych, chyba że sam wykonywał te czynności. Administrator albo więc sam pełnił funkcję ABI, albo zmuszony był do jego wyznaczania, nadając mu jednocześnie pozycję wewnątrz własnej struktury organizacyjnej, umożliwiającą skuteczne realizowanie ustawowych zdań (to ostatnie nie wynikało jednak wprost z żadnych norm prawnych).